Η ανάγκη και το κοινωνικό ζήτημα

Ζούμε σε μία εποχή όπου οι άνθρωποι εμφανίζουν  συμπτώματα γήρανσης ολοένα και σε μικρότερες ηλικίες. Σε συνδυασμό με το αυξανόμενο ποσοστό των εκφυλιστικών ασθενειών εγκεφάλου που σχετίζονται με τη γήρανση, επιλέξαμε να αναπτύξουμε μία ψυχαγωγική δράση που θα μπορεί να αναδεικνύει τον καλύτερο εαυτό κάθε ανθρώπου.

Σύντομο ιστορικό

Η πρώτη μας επαφή με την ομάδα της Τρίτης Ηλικίας και με ανθρώπους που ζουν με κάποια μορφή άνοιας έγινε πριν από 7 χρόνια, μέσα από ένα πιλοτικό κοινωνικό πρόγραμμα σε κατά τόπους γηροκομεία. Στα χρόνια που ακολούθησαν επιδοθήκαμε σε μία διαδικασία έρευνας με σκοπό την δημιουργία μίας μεθόδου που θα αφορά κάθε άνθρωπο ανεξάρτητα από την ηλικία ή το στάδιο της άνοιας που βρίσκεται, εύκολα προσαρμόσιμης σε διαφορετικούς πληθυσμούς, εντός και εκτός γηροκομείων.

Η "Αρχή της Συνειρμικής Σκέψης"

Παρατηρήσαμε πως η συμμετοχή των ηλικιωμένων στο πρόγραμμα – και ειδικότερα εκείνων που ζούσαν με άνοια – γινόταν πιο ενεργητική, αισθητή και πολλές φορές με παρουσία δείγματος λογικής ροής σκέψης όταν το μήνυμα μεταφερόταν με τη μορφή αλλεπάλληλων συνειρμών. Οι συνειρμοί αυτοί ήταν είτε λεκτικοί, είτε οπτικοί, σε κάθε περίπτωση συνδυαστικά αισθητηριακοί.

Ακολουθώντας στην πράξη αυτήν την διαπίστωση και αλλάζοντας τα διαστήματα ανάμεσα στους συνειρμούς, προσέξαμε πως ανεξάρτητα από τη νοητική κατάσταση και το βιωματικό, βιοτικό και κοινωνικό ιστορικό τους, οι ηλικιωμένοι εμπλέκονταν ολοένα και συχνότερα στη δράση, κοινωνικοποιούνταν και η διάθεσή τους βελτιωνόταν κατακόρυφα.

Σταθήκαμε πάνω στη διαπίστωση αυτή και συνεχίσαμε να πειραματιζόμαστε με συχνές επισκέψεις σε ομάδες ηλικιωμένων, τόσο σε ομαδικό όσο και ατομικό επίπεδο. Συνεπακόλουθα, αναπτύξαμε τη δική μας θεωρία που ονομάσαμε Αρχή Συνειρμικής Σκέψης την οποία συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε και να εξελίσσουμε.

Η μέθοδος θάλλω

Στην εφαρμογή της, η μέθοδος θάλλω είναι ένας συνδυασμός ψυχαγωγικών δράσεων οι οποίες υλοποιούνται μέσα από την Αρχή Συνειρμικής Σκέψης. Ενδεικτικά, αυτές περιλαμβάνουν: Επιτραπέζια παιχνίδια, Μουσική, Μουσικοκινητική, Τραγούδι, Αισθητηριακή μνήμη, Μαγειρική, Κηπουρική, Χειροτεχνίες, την Μέθοδο Απομονωμένης Ακρόασης και την Εικονική Πραγματικότητα. Οι δράσεις αυτές ενσωματώνονται στη ροή της κάθε συνάντησης ενώ προσαρμόζονται στη δυναμική και τις ανάγκες κάθε ομάδας επωφελούμενων με σκοπό την ενεργητική και όχι παθητική τους συμμετοχή.

Σκοπός δεν είναι μόνο η ψυχαγωγία αλλά και η ενθάρρυνση ανάπτυξης σχέσεων εμπιστοσύνης και εξωστρέφειας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ατομική ενασχόληση με τους φιλοξενούμενους, ενώ πραγματοποιείται και ξεχωριστή δραστηριότητα που αφορά την ομάδα των κατάκοιτων, μία κατηγορία φιλοξενούμενων που παρουσιάζει πληθυσμιακά αυξητική τάση και οφείλουμε να αξιολογήσουμε τις ανάγκες της.

Η εφαρμογή της μεθόδου στο σύνολό της παρουσιάζει έως σήμερα σπουδαία αποτελέσματα στην καθημερινότητα των ηλικιωμένων και των ατόμων που ζουν με άνοια, όπως:

  • Μείωση της σύγχυσης
  • Μείωση του στρες
  • Βελτίωση των μεταπτώσεων στη διάθεση
  • Μείωση του αισθήματος ιδρυματοποίησης
  • Αποφυγή ή βελτίωση καταθλιπτικών περιστατικών

Επιπροσθέτως, διεγείρει την αυτοσυγκέντρωση και βοηθά τη μνήμη, δύο από τις πιο βασικές νοητικές λειτουργίες. Μακροπρόθεσμη εφαρμογή της μεθόδου σε σταθερή βάση, δείχνει πως βελτιώνει και την σχέση του προσωπικού ή/και των φροντιστών, καθώς όσοι εκπαιδεύονται στη φιλοσοφία που προτείνουμε μαθαίνουν να προσαρμόζουν την επικοινωνία τους με τους ανθρώπους που ζουν με άνοια.

Μέθοδος Απομονωμένης Ακρόασης

Παράλληλα με τον βασικό άξονα και άμεσα συνδεδεμένη με αυτόν είναι η Μέθοδος Απομονωμένης Ακρόασης, όπου οι ηλικιωμένοι έρχονται σε επαφή με επιλεγμένα ακούσματα που σχετίζονται με το κοινωνικό τους ιστορικό. Ενδεικτικά αποτελέσματα της εν λόγω προσέγγισης – ιδιαίτερα σε άτομα που ζουν με άνοια – είναι η παρατήρηση νέων κινησιολογικών μοτίβων, η ορθή σύνταξη προτάσεων και η παρουσία στοιχειώδους ομιλίας σε ασθενείς που έχουν απωλέσει το λόγο.

Εικονική Πραγματικότητα (Virtual Reality)

Η τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας ήδη χρησιμοποιείται σε άλλα κράτη ως εργαλείο που βοηθά στην επικοινωνία με άτομα με μεγάλη έκπτωση γνωσιακών και κινητικών λειτουργιών, ενώ δείχνει να περιορίζει κάποια από τα συμπτώματα της άνοιας όπως το στρες, η σύγχυση και οι απότομες εναλλαγές στη διάθεση. Τον Οκτώβριο του 2018 το θάλλω εισήγαγε την τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας στα γηροκομεία με έναν τρόπο που να μην τρομάζει τον επωφελούμενο, αλλά να αποτελεί προέκταση της ψυχαγωγίας που λαμβάνει από το θάλλω. Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά ενώ παρατηρήθηκαν και περιστατικά όπου άνθρωποι μιλούσαν μετά από καιρό, χαμογελούσαν, έδειχναν γενικώς αντιδράσεις που θα περίμενε κανείς πως έχουν απωλέσει.

Παράλληλες δράσεις και συνεργασίες

Μέσα από μία σειρά πολύτιμων συνεργασιών και δράσεων που έχουμε αναπτύξει, εργαζόμαστε πάνω σε πέντε άξονες που μας απασχολούν ιδιαίτερα:

  • Την αλλαγή της στερεοτυπικής εικόνας για την Τρίτη Ηλικία
  • Την ενίσχυση της κοινωνικής υγείας των ηλικιωμένων και των ανθρώπων που ζουν με άνοια
  • Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου αναφορικά με τις νευροεκφυλιστικές νόσους
  • Την σταδιακή απαλοιφή του στίγματος που συνοδεύει την άνοια
  • Την υποστήριξη των συγγενών/φροντιστών των ανθρώπων που ζουν με άνοια

Έτσι, σε συνεργασία με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή και το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου έχουμε σχεδιάσει προγράμματα και δράσεις απευθυνόμενα σε ανθρώπους άνω των 60 ετών, ηλικιωμένους εντός και εκτός περιβάλλοντος γηροκομείου και άτομα που ζουν με άνοια.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης του κόσμου υλοποιήσαμε μια σειρά από δράσεις όπως διαγενεακές συναντήσεις, θεατρική παράσταση βασισμένη σε αληθινές ιστορίες ανθρώπων με άνοια και δημοπρασία με έργα τέχνης Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών με θέμα το γήρας και την άνοια.

Το ενδιαφέρον στη δουλειά μας από καταξιωμένους Έλληνες επιστήμονες του Πανεπιστημίου Johns Hopkins των Η.Π.Α. αποτελεί επιστέγασμα μιας πολύχρονης προσπάθειας που γνώμονα είχε και συνεχίζει να έχει τους συνανθρώπους μας.

Το μέλλον

Όραμά μας είναι το θάλλω να αποτελέσει έναν φάρο ενημέρωσης, προτάσεων δραστηριοτήτων και αποφόρτισης φροντιστών και συγγενών καθώς και κόμβος ανταλλαγής εμπειριών και πρακτικών ανάμεσα στους ανθρώπους που αναζητούν μία λύση για εκείνους που αγαπούν. Γι’ αυτό και συνεχίζουμε με το ίδιο άσβεστο πάθος να προσπαθούμε για εκείνους που ενέπνευσαν τη μέθοδο και παραμένουν πάντοτε οι πιο στενοί μας φίλοι.

Από τον Μάρτιο του 2020 και λόγω του περιορισμού των επισκέψεών μας στα γηροκομεία για λόγους ασφάλειας των ωφελούμενων λόγω της εμφάνισης του ιού Covid-19, η δράση του θάλλω προσαρμόστηκε και υλοποιείται ψηφιακά μέσω τεχνολογικών μέσων.