Μια ψυχοκοινωνική παρέμβαση για την άνοια στην τρίτη ηλικία χωρίς γλωσσικά δεσμά

«Θάλλω»Μια ψυχοκοινωνική παρέμβαση για την άνοια στην τρίτη ηλικία χωρίς γλωσσικά δεσμά. Το πρόγραμμα «θάλλω» είναι μία πρωτοποριακή, μη φαρμακολογική ψυχοκοινωνική παρέμβαση που απευθύνεται σε ηλικιωμένους και άτομα που ζουν με άνοια και αναπτύχθηκε από τους υπεύθυνους για τον σχεδιασμό του προγράμματος, Νότη Παρασκευόπουλο και Κωνσταντίνα Μαλτέζου, μέσα από τη συστηματική επαφή τους με ομάδα […]

Μια ψυχοκοινωνική παρέμβαση για την άνοια στην τρίτη ηλικία χωρίς γλωσσικά δεσμά Read More »