Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε για τις μονάδες
που έχουν ωφεληθεί από την πρωτοβουλία.
Στόχος μας είναι το θάλλω να βρεθεί όπου υπάρχει ανάγκη.