Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε για τις δομές που έχουν ωφεληθεί από την πρωτοβουλία.

Στόχος μας είναι το θάλλω να βρεθεί όπου υπάρχει ανάγκη.