Δωρητές

Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου
Τηλεφωνική υπηρεσία για την Τρίτη Ηλικία και την άνοια
ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα
Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Ιδρυτικός δωρητής 'θάλλω'
Χορηγοί

Oxyzed
Παραγωγή ραδιοφωνικού σποτ τηλεφωνικής υπηρεσίας
ACS Courier
Υποστήριξη άξονα εβδομαδιαίων τηλεδιασκέψεων με γηροκομεία
Γαληνός
Υποστήριξη τηλεφωνικής υπηρεσίας
Μασούτης
Υποστήριξη πάγιων αναγκών
Συνεργάτες

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή
Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων