Μουσεία

Ψηφιακά <<ταξίδια>> για μεγάλα παιδιά

With the virtual reality headset elderly people can even see cultural monuments (photo by Alexia Tsagari). Ψηφιακά <<ταξίδια>> για μεγάλα παιδιά Ψυχαγωγία ηλικιωμένων μέσω του προγράμματος <<Θάλλω>>Του Σάκη Ιωαννίδη Arsinoi pulled me by the hand to lead me towards the centre of the small room. The tables were still messy after the morning activities and […]

Ψηφιακά <> για μεγάλα παιδιά Read More »

Εικονικές Ξεναγήσεις

Τεχνολογία για ένα μουσείο πιο δημοκρατικό του Νικόλα Ζώη Τι συμβαίνει όταν το κοινωνικό πρόγραμμα ενός μουσείου συνεργάζεται με μια ομάδα θεάτρου και τη βοήθεια της εικονικής πραγματηκότητας ψυχαγωγεί ηλικιωμένους οι οποίοι πάσχουν απο άνοια; Μια απάντηση δίνει το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το οποίο σε συνεργασία με την πρωτοβουλία <<Θάλλω>> της ομάδας <<seveneleven>> προσφέρει σε

Εικονικές Ξεναγήσεις Read More »

Scroll to Top