Μία συζήτηση με τις δημοσιογράφους Ελεωνόρα Ορφανίδου και Ελευθερία Κουμάντου για την «Γραμμή ενημέρωσης και υποστήριξης για την Τρίτη Ηλικία και την Άνοια» που ξεκίνησε να λειτουργεί με δωρεά από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα​

Μία συζήτηση με τις δημοσιογράφους Ελεωνόρα Ορφανίδου και Ελευθερία Κουμάντου για την «Γραμμή ενημέρωσης και υποστήριξης για την Τρίτη Ηλικία και την Άνοια» που ξεκίνησε να λειτουργεί με δωρεά από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα

Facebook
LinkedIn

Share:

Scroll to Top